5 Stappen voor de ontwikkeling van een contentmarketingstrategie

contentmarketingstrategie

Content marketing wordt wel beschouwd als het nieuwe wondermiddel voor marketing. Een hogere website traffic, een betere zoekmachineranking, meer sales leads: dit alles kunt u bereiken wanneer u uw doelgroep nuttige content biedt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit geen loze belofte is. Zo is er een studie van Yahoo waaruit blijkt dat content marketing de koopbereidheid van consumenten met een factor van 1,84 verhoogt.

Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer ondernemingen content marketing inschakelen om het vertrouwen van hun doelgroep te winnen. Alleen weten velen niet hoe ze moeten beginnen. Ondernemers vragen zich bijvoorbeeld af welke onderwerpen geschikt zijn of welke sociale netwerken ze moeten kiezen. Het is in ieder geval belangrijk dat u vanaf het begin de juiste weg inslaat. Met een contentmarketingstrategie legt u vast welke doelgroepen u met welke inhoud en over welke kanalen wilt aanspreken. Zo zorgt u dat middelen verstandig worden gebruikt en vermijdt u verkeerde investeringen.

De volgende stappen helpen bij de strategieontwikkeling:

1) Definieer uw doelen: wat wilt u nastreven?

Bekijk eerst eens hoe uw huidige situatie is. Waar staat u? Waarmee onderscheidt u zich van de concurrent? Welke marketingkanalen gebruikt u al? Het antwoord op deze vragen is het startpunt van uw activiteiten. Vanaf hier gaat u op weg naar een bepaald doel, zoals een hogere bekendheid of meer verkoopleads.

Het beste is om uw doel te definiëren volgens het SMART-principe. Dat betekent: specifiek (S), meetbaar (M), aantrekkelijk (A), realistisch (R) en met een termijn (T). Alleen met een concreet doel voor ogen kunt u snel over passende maatregelen en kanalen beslissen en later ook beoordelen of deze succesvol waren. Stem uw doel ook af met uw bedrijfsleiding en het salesteam om rekening te houden met interne verwachtingen.

2) Het bepalen van de doelgroep: wie wilt u bereiken?

Het succes van uw content marketing hangt vooral af van hoe goed u er in slaagt om de communicatie af te stemmen op uw doelgroep. Ga daarom intensief aan de slag om duidelijkheid te krijgen over de behoeftes, de mentaliteit en gewoontes van uw beoogde klant. Beschrijf hiervoor een typisch persoon uit uw doelgroep (de zogenaamde buyer persona) zo precies mogelijk en gebruik kenmerken als leeftijd, geslacht, beroep, mediagebruik, etc.

Bij B2B moet worden uitgegaan van meerdere personen of afdelingen die de aankoopbeslissing nemen. Deze kunnen heel verschillende informatiebehoeften hebben.

Tip: Maak de persona’s samen met een collega van de verkoopafdeling en klantenservice, omdat zij het meest vertrouwd zijn met de behoeften van de klanten. Zo benut u hun kennis en wint u tegelijkertijd medestanders voor content marketing.

3) Onderwerpen vinden: waarover communiceert u?

Veel bedrijven vind het vooral moeilijk om items te bedenken. Vaak ontbreekt er een helder plan voor wat men wil zeggen. Daarbij worden meestal de eigen producten en diensten in het middelpunt gezet in plaats van de behoeftes van de doelgroep. Op deze wijze komt nuttige content komt zelden voor.

Bij het bepalen van onderwerpen is het handig dat u deze afstemt op twee perspectieven:

  1. Het eigen perspectief: Welk verhaal wilt u vertellen? Waar ligt uw expertise? Voor welke boodschap en inhoud staat u? Wees open en zelfkritisch, want alleen authenticiteit kan overtuigen.
  2. Het perspectief van de doelgroep: Welke vragen stelt uw publiek in de verschillende fasen van het koopproces? Welke onderwerpen bieden een meerwaarde? Krijg meer inzicht in uw doelgroep door middel van bijvoorbeeld enquêtes, social media monitoring of workshops met klanten.

Richt uw focus op onderwerpen die in de behoefte van uw doelgroep voorzien op het niveau van hun eigen capaciteit.

4) Kanalen selecteren: hoe belandt uw content bij het publiek?

Zelfs de beste inhoud levert niets op, wanneer deze niet bij de juiste doelgroep aankomt. Overweeg daarom goed waar u uw publiek het beste bereikt. U kunt hierbij denken aan eigen media, zoals uw website, blog en social media-kanalen als Facebook en Xing. Ook kunt u externe kanalen gebruiken, zoals tijdschriften, nicheblogs en branchenieuwsbrieven.

Welk kanaal u kiest om uw inhoud te verspreiden, hangt af van uw doel en middelen. Zo zijn betaalde advertenties in een branchenieuwsbrief geschikt wanneer u snel meer bereik wilt. Een eigen nieuwsbrief daarentegen is prima om leads te kwalificeren en om klanten te binden.

5) Succes meten: wat levert content marketing u op?

Om achteraf te kunnen beoordelen welke maatregelen succesvol waren, moet u in uw contentmarketingstrategie de juiste meetgrootheden definiëren via kengetallen (KPI’s). Hiermee krijgt u inzicht in welke kanalen en onderwerpen goede resultaten leverden en wat u nog moet optimaliseren. Geschikte kengetallen zijn bijvoorbeeld: websitebezoekers, de bezoekduur, het aantal volgers en fans op sociale netwerken, nieuwsbriefabonnees, het aantal downloads, etc.

Let op: Zorg ervoor dat uw gegevens juist worden geïnterpreteerd. Een hoog aantal fans of likes alleen zegt nog niets over de vraag of u met uw maatregelen ook zakelijke doelen bereikt.

Conclusie

Contentmarketing gaat niet automatisch. Wanneer u succes wilt hebben, heeft u een goed doordachte strategie nodig om niet te verzanden en om middelen efficiënt te gebruiken. Anders is het gevaar groot dat u doelloos ronddoolt in plaats van u zich te concentreren op wat werkelijk belangrijk is voor de potentiële klant.


Geschreven door Linkbird


Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *