“Open communicatie met externe tekstschrijvers essentieel”

In ons laatste interview met JCEO greatcontentasper Masemann, de CEO van greatcontent, hebben we besproken hoe het inschakelen van externe tekstschrijvers een grote meerwaarde kan zijn voor e-commerce bedrijven met uiteenlopende teksteisen. Hij beloofde om in een later stadium in te gaan op de vraag hoe het beste met externe tekstschrijvers kan worden omgegaan en welke valkuilen hierbij vermeden kunnen worden. In deze blog behandelt Jasper de samenwerking met externe copywriters, alvorens hij op huwelijksreis gaat naar Zuid-Amerika.

Jasper maakte al eerder duidelijk dat bij een constante vraag naar teksten en de interne beschikbaarheid van capabele tekstschrijvers, het goed is om het eigen personeel hiervoor in te schakelen. Mits zij in staat zijn om het juiste karakter van uw bedrijf te schetsen en daarbij de juiste toon aan te slaan. Er kunnen echter problemen ontstaan bij een fluctuerende vraag naar goede content of als uw medewerkers onvoldoende bedreven zijn in het schrijven van hoogwaardige en creatieve teksten. Externe tekstschrijvers bieden hier een passende oplossing. Jasper:

Hoe vaker het voorkomt dat u dagelijks of wekelijks een tekst nodig heeft, verschillende soorten teksten wilt hebben of plotseling aan het einde van de maand over tienduizend teksten wilt kunnen beschikken, des te zinvoller is het om een team van externe copywriters bij uw online-marketingstrategie in te schakelen. Een intern team kan vervolgens controleren of de teksten worden geleverd volgens de geldende hoge bedrijfsstandaard.”

Met het aanwijzen van een intern team voor kwaliteitscontrole kunt u snel inspelen op wisselende tekstvragen en de juiste tekstschrijvers selecteren. Wie dit niet doet, loopt het risico om zijn merk- en bedrijfsidentiteit te verliezen. Dit is een reëel gevaar voor e-commerce bedrijven. Een groep interne medewerkers die garant staan voor het behoud van de merkidentiteit, is een noodzaak voor bedrijven die op zoek zijn naar externe tekstschrijvers. Dit bespaart e-commerce bedrijven ook tijd en geld voor het inhuren van tijdelijk personeel.

Wat kan er dan mis gaan bij het inschakelen van externe tekstschrijvers?

Jasper ziet twee grote valkuilen opdoemen. In de eerste plaats een gebrek aan duidelijkheid van de opdrachtgever. Als een klant een wekelijks blog of vijfhonderd categoriebeschrijvingen nodig heeft, maar daarbij niet veel meer informatie verstrekt, kan dit heel vervelend uitpakken. Opdrachtgevers kunnen te snel tevreden zijn met een nieuwe samenwerking met een externe copywriter, zonder helder te zijn over het doel van de teksten en de doelgroep. Opdrachtgevers kunnen ook te hoge verwachtingen hebben. Natuurlijk mag van de schrijvers een hoge standaard worden verwacht, maar externe tekstschrijvers zijn niet het wondermiddel voor een website. Schrijvers kunnen in het begin bang zijn om nieuwe klanten te verliezen als zij te veel vragen stellen. Deze angst kweekt onzekerheid. Aan de andere kant zijn klanten aanvankelijk wat gereserveerd tegenover nieuwe externe copywriters. Fouten of misverstanden kunnen worden geïnterpreteerd als teken van onbekwaamheid of sluwheid, wat tot problemen kan leiden. Jasper adviseert daarom om met de externe tekstschrijver een transparante en open dialoog te voeren, zeker bij de eerste tekstopdrachten.

De tweede grote valkuil bij het omgaan met externe tekstschrijvers heeft (ook) te maken met de briefing. Een slechte of onvolledige briefing ligt in vele gevallen ten oorzaak aan de ontstane verwarring en slechte verstandhouding met de copywriter. Dit kan flink verstorend werken op een nieuwe samenwerking met een schrijver. Als de briefing wordt verwaarloosd, brengen opdrachtgevers zichzelf in het vervolgtraject in de problemen. En als schrijvers niet direct om een verduidelijking van de briefing vragen, komen zij terecht in een mallemolen van tekstcorrecties, e-mailverkeer en onvermijdelijke spanningen. Dit alles kan voorkomen worden als beide partijen – klant en schrijver – een nieuwe samenwerking aangaan alsof ze een nieuwe romantische partner het hof maken: wees niet te haastig, stel de juiste vragen en luister goed naar de antwoorden. En, niet in de laatste plaats: ga uit van het goede van de mens, totdat duidelijk is dat uw geloof in de ander misplaatst is.

Een open communicatie en voldoende vertrouwen vormen de basis voor een succesvolle nieuwe samenwerking met een externe tekstschrijver. Een intern tekstcontroleteam is daarnaast van belang voor het behoud van de toon en stijl van uw merk.

De geur van zonnebrandcrème wordt inmiddels langzaam sterker. Jasper zet zijn grote zonnehoed op. Wij wensen hem een prettige vakantie. Tot Jasper weer terug is, spreken we met onze enige echte Zadra, Italiaanse in-house SEO-mastermind, over hoe u nog meer uit uw site en uw teksten kunt halen.


Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *